Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski, z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Biały Kamień 3, zwane dalej Centrum Medycznym, telefon: +48221260248, email: biuro@nordclinicmedical.pl.
 1. Centrum Medyczne powołało Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Krystian Kopciał z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez: e-mail: rodo@nordclinicmedical.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 • niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie 9 ust 2 lit h oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, telefon), na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO
 • w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego na podstawi art. 6 ust 1 lit f RODO, co stanowi usprawiedliwiony cel Administratora polegający na zwiększeniu bezpieczeństwa personelu oraz osób przebywających na terenie placówki, ograniczenia zachowań niepożądanych.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
 • podmioty współpracujące z Centrum Medycznym, na podstawie umów powierzenia, w zakresie świadczenia usług medycznych
 • firmy współpracujące z Centrum Medycznym, na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych i obsługi strony www
 • firmy świadczące dla Centrum Medycznego usługi wsparcia, jak np. wsparcie informatyczne, w zakresie ochrony danych osobowych, dostawcy oprogramowania, firmy serwisujące systemy funkcjonujące w Centrum Medycznym
 • organy państwowe którym udostępnienie danych regulują oddzielne przepisy prawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • (w przypadku danych medycznych) wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie ofert marketingowych,
 • do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • przez okres 30 dni w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego
 1. Posiada Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych, w przypadku w którym Centrum Medyczne nie ma podstawy do ich dalszego przetwarzania np. dane marketingowe.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Centrum Medyczne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa Centrum Medycznego korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Centrum Medycznego wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Centrum Medycznego.

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl,
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień,
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności witryny.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie Centrum Medycznego mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

 • bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Centrum Medyczne.